fbpx
Close

Lớp bơi người lớn

SwimFun Hanoi tổ chức các lớp dạy bơi cho người lớn tại Hà Nội. Bạn có thể lựa chọn tham gia lớp bơi tiêu chuẩn tại các bể bơi cố định, hoặc bắt đầu lớp bơi riêng tư tại địa điểm thuận tiện nhất cho mình.

Chương trình ASA Swim England cho Người lớn

Trong quá trình học, khung chương trình ASA Swim England được áp dụng để nâng cao sự tự tin, kĩ thuậtan toàn trong bơi lội cho mọi độ tuổi.

Nếu bạn thấy hứng thú và nghiêm túc với việc luyện tập thì dưới đây là 4 Mục tiêu của Lớp bơi người lớn. Mỗi mục tiêu tương ứng với một cấp độ trong khung chương trình ASA Swim England.

Nhu cầu và mục đích trong bơi lội của ngưới lớn có thể rất khác với trẻ nhỏ, vậy nên bạn hẳn có những động lực khác nhau và cần cách học khác nhau.

Đừng lo lắng, điều này đã được cân nhắc trong chương trình của lớp bơi người lớn để đưa ra những mục tiêu phù hợp nhất cho độ tuổi 16+

Adult be water confident swimming lesson award

Be water confident

This Award is about gaining the confidence to enter the pool safely. It also covers the ability to move around the pool with confidence and to achieve basic core aquatic skills. These are entries, exits, buoyancy, balance and aquatic breathing.

The Be Water Confident classes are for people with no previous swimming experience, or those that have had a bad experience in the past which has halted their swimming journey before all the necessary skills for lifelong participation have been achieved.

By completing this Award you will be able to:

Additional outcomes:

Be a swimmer adult swimming lessons award

Be a swimmer

The second Stage of the Swim England Adult Swimming Framework aims to give participants the skills necessary to start swimming independently over short distances without support or floatation equipment. 

These classes are for people who have completed the Be Water Confident Stage, or who have a small amount of previous swimming experience and feel confident enough to practice skills with the use of floatation equipment (floats, noodles, fins). Hybrid strokes, old English backstroke or sidestroke may be used.

By completing this Award you will be able to:

Be a better swimmer adult swimming lesson award

Be a Better Swimmer

The third Stage of the Swim England Adult Swimming Framework aims to give swimmers the necessary skills to swim up to 400 metres independently, as well as the confidence to try other activities taking place in the pool including Aquacise or lane swimming.

These classes are for people who have completed the Be a Swimmer Stage, or for those who can swim 25 metres or more and would like to improve technique and build on stamina in order to take part in other pool activities, or have a go at their first swimming challenge event.

By completing this Award you will be able to:

Additional outcomes:

Be a master swimmer adult swimming lessons award

Be a Master Swimmer

The fourth Stage of the Swim England Adult Swimming Framework aims to give swimmers the necessary skills to confidently enter a Masters section of a swimming club.

These classes are for people who have completed the Be a Better Swimmer Stage, or for those who would like to develop more advanced swimming skills, be able to compete, or become a member of a club.

By completing this Award you will be able to:

Additional outcomes:

Get your started now!

Time to jump in! Get in the pool, get comfortable and safe in the water, enjoy and have fun! Find all our public classes here.

Find ClassesPricing