Close

Blog

SWIMMING NEWS - FUN - INFORMATION - INSPIRATION

We love to be in the water and like everyone to join our passion. In this section you will find information about swimming techniques and swim drills. Also we’d like to share with you some inspirational stories about swimming

Swimfun hanoi blog

swimming funny lesson with teacher in Hanoi
Chương trình học

5 LÍ DO VÌ SAO CÁC LỚP HỌC BƠI NÊN THẬT VUI NHỘN!

Các bé sẽ tiếp thu tốt hơn khi được tham gia vào các trò chơi. Vừa học vừa chơi sẽ giúp các bé tự tin hơn và an toàn hơn trong môi trường nước. Đây là 5 lí do vì sao chúng tôi muốn lớp học bơi trở nên thật vui nhộn.

Read More »